آکادمی محمد علائی ، هوشمندی فرد تا کسب و کار

یک مربی کسب و کار می تواند به صاحب یا مدیر کسب و کار کمک کند تا فرصت های جدید را شناسایی کند، محصولات یا خدمات نوآورانه را توسعه دهد و فرهنگ خلاقیت را در کسب و کار خود پرورش دهد.